วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในสามของผู้นำในการจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงาน นำเสนอเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่ๆ พร้อมส่งมอบสินค้าและงานบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

พันธกิจ

  • ดำเนินกิจการ เพื่อสร้างประโยชน์และความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า
  • มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี
  • มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตทุกปีอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมต่อพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน