เอกสารนำเสนอ

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ 5.47 Mb.

ดาวน์โหลด เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 4.34 Mb.

ดาวน์โหลด เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ขนาดไฟล์ 3.40 Mb.

ดาวน์โหลด เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 993 Kb.

ดาวน์โหลด เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ขนาดไฟล์ 3.76 Mb.

ดาวน์โหลด เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 529 Kb.

ดาวน์โหลด เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ 4.05 Mb.

ดาวน์โหลด เว็บแคสต์