ปฏิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 เมษายน 2562 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 09.30 น.
สถานที่: ชั้น 2 ห้อง MR 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
16 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2561 เวลา 13:00 - 14:00 น.
ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา: 09.30 น.
สถานที่: ชั้น 2 ห้อง MR 224 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
17 มีนาคม 2560 Opportunity Day ไตรมาส 4/2559 เวลา: 13.00 - 14.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2560 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา: 09.30 น.
สถานที่: ห้อง M222-223 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา