เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ :21 ม.ค. 2564 16:37

SE

(THB)
ราคาล่าสุด

1.36

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.02  (1.49%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

918,300

ราคาเปิด

1.36

วันก่อนหน้า

1.34

ต่ำสุด

1.35

สูงสุด

1.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.36 / 38,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.38 / 125,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.35 - 1.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.00 - 1.86

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %