เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ :14 พ.ย. 2562 16:40

SE

(THB)
ราคาล่าสุด

1.67

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.01  (-0.60%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

61,600

ราคาเปิด

1.70

วันก่อนหน้า

1.68

ต่ำสุด

1.67

สูงสุด

1.72

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.67 / 50,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.69 / 600

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.67 - 1.72

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.60 - 2.22

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %